Informácie pre spotrebiteľa

INFORMÁCIA PRE SPOTREBITEĽA o používaní brúsnych a rezných kotúčov.

Na základe Zákona NR SR č.264/1999 Z.z. je predávajúci povinný informovať spotrebiteľa o vlastnostiach, účele použitia, nebezpečenstve a riziku súvisiacom s poskytovanou službou. Táto informácia sa týka brúsnych a rezných kotúčov pre ručné uhlové brúsky, rezných kotúčov pre strojné rezanie a rezných kotúčov pre ručne vedené stroje výrobcov DRONCO SAIT.

Rezné kotúče pre ručné uhlové brúsky

Jedná sa o kotúče o priemere 100 až 230 mm šírky 1 - 3 mm s priemerom diery 16 resp. 22,2 mm. Uvedené kotúče sú určené len pre rezanie,to znamená,že pri použití nesmie dôjsť k bočnému namáhaniu kotúča.

Brúsne kotúče pre ručné uhlové brúsky

Jedná sa o kotúče o priemere 100 až 230 mm šírky 4 -10 mm, s priemerom diery 16 resp. 22,2 mm. Kotúče sú určené k brúseniu,je dovolené pracovať pod uhlom sklonu kotúča k brúsenému predmetu, ktorý by nemal byť menší než 30 stupňov.

Rezné kotúče pre stacionárne rezné stoje

Jedná sa o kotúče o priemere 250 až 400 mm šírky 3 - 4 mm s priemerom diery 25,4 a 32 mm, prípadne väčším podľa typu stroja. Kotúče sú určené len pre rezanie na strojoch k tomu určených pridodržaní všetkých podmienok bezpečnosti práce. Pri použití nesmie dôjsť k bočnému namáhaniu.

Rezné kotúče pre ručne vedené stroje

Jedná sa o kotúče o priemere 300 až 400 mm šírky 3.5 - 4 mm s priemerom diery 20, 22.20, a 25,4 mm. Sú používané na strojoch obvykle s benzínovým motorom a sú určené len na rezanie. Sú konštruované tak, aby odolávali určitému bočnému namáhaniu ku ktorému vzhľadom k charakteru použitia môže prísť. Sú určené len na rezanie.

Všeobecne

Všetky druhy brúsnych a rezných kotúčov môžu byť používané výhradne na strojoch pre ktoré sú určené. Uživateľ musí byť o ich používaní a prevádzke poučený,nasadiť na stroj môže len bezchybný výrobok na ktorom nesmie prevádzať žiadné úpravy. Uživateľ je povinný dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy, neprekračovať pracovnú obvodovú rýchlosť uvedenú na výrobku,používať ochranné pomôcky. Je povinný zoznámiť sa a dodržiavať návod k obsluhe stroja.

Všetky uvedené výrobky sú označené charakteristikou z hľadiska ich účelu použitia. Obvykle platí:

  • C ( CS ) - pre brúsenie alebo rezanie kameňa,nekovových materiálov,farebných kovov
  • A ( AS ) - pre brúsenie alebo rezanie ocele

Odlišné oznaečnie majú brúsné a rezné kotúče diamantové. V prípade pchybnosti je potrebné vyžiadať si podrobnejšie informácie. Pri používaní týchto kotúčov je potrebné okrem iného dodržiavať směr otáčania podľa označenia na výrobku.

V prípade akýchkoľvek nejasností je potrebné vyžiadať si podrobnejšie informácie od predajcu alebo jeho dodavateľa. Výrobcovia uvedených výrobkov majú certifikát podľa ISO 9001-2.

Na výrobky bolo vydané prehlásenie o zhode podľa zákona 264/99Zb §12 odst. 4a s využitím §21 odstavec 7 uvedeného zákona.

TlačiťTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS