Reklamácie

Na výrobky dodávané ABRASIV DRONCO Slovakia sa vzťahujú obvyklé zákonné ustanovenia a Všeobecné dodacie podmienky ABRASIV-DRONCO Slovakia.

Všetky dodávané výrobky, brúsne a rezacie kotúče, nástroje s naneseným brusivom, technické frézy apod. môžu byť skladované a používané výhradne za podmienok určených a doporučených pre ich aplikáciu a to nie len z hľadiska ich úspešného použitia, ale i so zreteľom na bezpečnosť práce.

V prípade, že i pri dodržaní všetkých stanovených podmienok dôjde k poruche v dodávke, postupujte nasledovne:

 1. Chybné množstvo alebo zámena výrobku
  Chyby v zásielke oznámte urýchlene po obdržaní písomne s uvedením
  • čísla faktúry
  • druhu závady
  • a návrhu na riešenie ( náhradná dodávka, vrátenie tovaru ...)
 2. Závada výrobku pri použití
  Pokiaľ výrobok nesplňuje očakávanú funkciu, zašlite písomnú informáciu s uvedením:
  • druhu výrobku, dátumu a čísla faktúry
  • popisu závady - stroj a podmienky za ktorých bol výrobok použitý ( otáčky a ostatné technologické podmienky)
  • popis opracovávaného predmetu ( kvalita, rozmer atd.)
  • ostatné informácie nutné k posúdeniu príčiny závady
  •  pokiaľ to povaha výrobku dovoľuje, zašlite reklamovaný výrobok k posúdeniu

Po obdržaní Vašej informácie rozhodneme v zákonnej lehote o oprávnenosti reklamácie.

TlačiťTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS