Zhoda

POTVRDENIE PODĽA ZÁKONA NR SR č. 264/1999 Z.z., § 13, ods. 5

My, ABRASIV-DRONCO Slovakia, s.r.o., Trnava, Priemyselná 1, 917 01 Trnava potvrdzujeme na svoju výlučnú zodpovednosť, že na výrobky:

  • Brúsne kotúče Novaflex T27 s vypuklým stredom, typ: A30T, A2430P, A24R, priemer 100, 115, 125, 150, 180, 230 mm, číselný kód colného sadzobníka 68042218,

vyrábané firmou DRONCO Abrasiv GmbH a Co. KG, Wunsiedel, SRN,

  • Brúsne kotúče hrubovacie T27, typ AS30Q, AS30R, AS2430T, AS30Inox, AS46Alu, CS30S, A2430P, A30T, AS16Q, AS24Q, AS36Q, AS60Q, CS16N, CS24N, CS36N, CS60N priemer 100, 115, 125, 150, 180, 230 mm, číselný kód colného sadzobníka 68042218,

vyrábané firmou DRONCO Abrasiv GmbH a Co. KG, Wunsiedel, SRN,

  • Rezné kotúče pre ručné rezanie T41, T42, typ: AS30SHT, AS30S, AS30T, AS30Alu, AS24Inox, AS46Inox, AS24RBahn, AS30Special, AS46T, A24R, CS24R, CS30S, CS30Asphalt, CS30Duktil, C24R, AS60Inox, priemer 100, 115, 125, 150, 180, 230, 300, 350 mm, číselný kód colného sadzobníka 68042218,

vyrábané firmou DRONCO Abrasiv GmbH a Co. KG, Wunsiedel, SRN,

  • Rezné kotúče pre strojové rezanie ST-41 rovné, typ: AS30S, AS30R, AS36T, A30S, A36R, AS30Q, CS24R, CS36T, priemer 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 mm, číselný kód colného sadzobníka 68042218,

vyrábané firmou DRONCO Abrasiv GmbH a Co. KG, Wunsiedel, SRN,

  • Diamantové rezné kotúče DRONCO, typ výrobku Perfekt – Turbo L, LT46, GRF, LN46, LNB046, ST-E, MC FIX, Special-LT36, LT56, LT76, LT+N88, LT+N96, LT46, LN16, LN56, LN76, LN76KS, LN96KS, LNB126, LNB156, LNB356, G856, M636, Cool Formula,

vyrábané firmou DRONCO AG, Wiesenmuhle 1, D-95632 , DE

  • Rezné kotúče vystužené pre ručné rezanie, typ: A24R, A24N, Z30R, A24T, A30S, XA24Q, A46N, C24R, C24N, A60S, XA46R, C46S, A60T, A36T, A24P, A60P priemer 100, 115, 125, 150, 180, 230, 300, 350, 400 mm, číselný kód colného sadzobníka 68042218,

vyrábané firmou SAIT Abrasivi S.p.A., TORINO, IT

bolo vydané vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 264 / 1999 Z.z. Výrobky sú vyrobené a certifikované v EÚ.

v Trnave dňa 21. Septembra 2001

Ing. Štefan Polešenský
konateľ s.r.o.

TlačiťTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS