Upravit stránku

Novadrill monster SDS plus

Vďaka monoblokovej hlave s tromi brity a technológiou výroby drážky vrtá rychlejšie a lepšie, ako vrták dvojbritý, pri výrazne nižšom opotrebení. Prevedenie špičky s presahujúcími hranami umožňuje okamžité a presné zavrtanie. Špecifická konstrukcia špirálovej drážky urychľuje vynášanie odvrtaného materiálu a znižuje trenie. Priemer vrtaného otvoru sa svojou geometriiou blíží kružnici.

Vyššia životnosť, vyššia odolnosť proti vylomeniu.
Betón + Oceľ + Armovaný betón

Konečne je tu vrták, ktorý vŕta ľahko ocelové dosky (do hrúbky cca 1 mm) a betón na jeden priechod. Vzniká skutočná úspora času pri vŕtaní armovaných betonov.
Nahoru