Upravit stránku

Technický servis

 • Popis a rozsah
  • ponúkame technický servis – poradenstvo pri riešení problémov brúsenia, nitovania, tryskania a navarovania svorníkov
  • zaisťujeme pozáručný servis na všetku nami dodanú techniku
  • prehlásenie zhody na kotúče
 • Zhoda

  POTVRDENIE PODĽA ZÁKONA NR SR č. 264/1999 Z.z., § 13, ods. 5

  My, ABRASIV-DRONCO Slovakia, s.r.o., Trnava, Priemyselná 1, 917 01 Trnava potvrdzujeme na svoju výlučnú zodpovednosť, že na výrobky:

  • Brúsne kotúče Novaflex T27 s vypuklým stredom, typ: A30T, A2430P, A24R, priemer 100, 115, 125, 150, 180, 230 mm, číselný kód colného sadzobníka 68042218,

  vyrábané firmou DRONCO Abrasiv GmbH a Co. KG, Wunsiedel, SRN,

  • Brúsne kotúče hrubovacie T27, typ AS30Q, AS30R, AS2430T, AS30Inox, AS46Alu, CS30S, A2430P, A30T, AS16Q, AS24Q, AS36Q, AS60Q, CS16N, CS24N, CS36N, CS60N priemer 100, 115, 125, 150, 180, 230 mm, číselný kód colného sadzobníka 68042218,

  vyrábané firmou DRONCO Abrasiv GmbH a Co. KG, Wunsiedel, SRN,

  • Rezné kotúče pre ručné rezanie T41, T42, typ: AS30SHT, AS30S, AS30T, AS30Alu, AS24Inox, AS46Inox, AS24RBahn, AS30Special, AS46T, A24R, CS24R, CS30S, CS30Asphalt, CS30Duktil, C24R, AS60Inox, priemer 100, 115, 125, 150, 180, 230, 300, 350 mm, číselný kód colného sadzobníka 68042218,

  vyrábané firmou DRONCO Abrasiv GmbH a Co. KG, Wunsiedel, SRN,

  • Rezné kotúče pre strojové rezanie ST-41 rovné, typ: AS30S, AS30R, AS36T, A30S, A36R, AS30Q, CS24R, CS36T, priemer 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 mm, číselný kód colného sadzobníka 68042218,

  vyrábané firmou DRONCO Abrasiv GmbH a Co. KG, Wunsiedel, SRN,

  • Diamantové rezné kotúče DRONCO, typ výrobku Perfekt – Turbo L, LT46, GRF, LN46, LNB046, ST-E, MC FIX, Special-LT36, LT56, LT76, LT+N88, LT+N96, LT46, LN16, LN56, LN76, LN76KS, LN96KS, LNB126, LNB156, LNB356, G856, M636, Cool Formula,

  vyrábané firmou DRONCO AG, Wiesenmuhle 1, D-95632 , DE

  • Rezné kotúče vystužené pre ručné rezanie, typ: A24R, A24N, Z30R, A24T, A30S, XA24Q, A46N, C24R, C24N, A60S, XA46R, C46S, A60T, A36T, A24P, A60P priemer 100, 115, 125, 150, 180, 230, 300, 350, 400 mm, číselný kód colného sadzobníka 68042218,

  vyrábané firmou SAIT Abrasivi S.p.A., TORINO, IT

  bolo vydané vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 264 / 1999 Z.z. Výrobky sú vyrobené a certifikované v EÚ.

  v Trnave dňa 21. Septembra 2001

  Ing. Štefan Polešenský
  konateľ s.r.o.

 • Reklamácie

  Na výrobky dodávané ABRASIV DRONCO Slovakia sa vzťahujú obvyklé zákonné ustanovenia a Všeobecné dodacie podmienky ABRASIV-DRONCO Slovakia.

  Všetky dodávané výrobky, brúsne a rezacie kotúče, nástroje s naneseným brusivom, technické frézy apod. môžu byť skladované a používané výhradne za podmienok určených a doporučených pre ich aplikáciu a to nie len z hľadiska ich úspešného použitia, ale i so zreteľom na bezpečnosť práce.

  V prípade, že i pri dodržaní všetkých stanovených podmienok dôjde k poruche v dodávke, postupujte nasledovne:

  1. Chybné množstvo alebo zámena výrobku
   Chyby v zásielke oznámte urýchlene po obdržaní písomne s uvedením
   • čísla faktúry
   • druhu závady
   • a návrhu na riešenie ( náhradná dodávka, vrátenie tovaru ...)
  2. Závada výrobku pri použití
   Pokiaľ výrobok nesplňuje očakávanú funkciu, zašlite písomnú informáciu s uvedením:
   • druhu výrobku, dátumu a čísla faktúry
   • popisu závady - stroj a podmienky za ktorých bol výrobok použitý ( otáčky a ostatné technologické podmienky)
   • popis opracovávaného predmetu ( kvalita, rozmer atd.)
   • ostatné informácie nutné k posúdeniu príčiny závady
   •  pokiaľ to povaha výrobku dovoľuje, zašlite reklamovaný výrobok k posúdeniu

  Po obdržaní Vašej informácie rozhodneme v zákonnej lehote o oprávnenosti reklamácie.

 • Informácie pre spotrebiteľa

  INFORMÁCIA PRE SPOTREBITEĽA o používaní brúsnych a rezných kotúčov.

  Na základe Zákona NR SR č.264/1999 Z.z. je predávajúci povinný informovať spotrebiteľa o vlastnostiach, účele použitia, nebezpečenstve a riziku súvisiacom s poskytovanou službou. Táto informácia sa týka brúsnych a rezných kotúčov pre ručné uhlové brúsky, rezných kotúčov pre strojné rezanie a rezných kotúčov pre ručne vedené stroje výrobcov DRONCO SAIT.

  Rezné kotúče pre ručné uhlové brúsky

  Jedná sa o kotúče o priemere 100 až 230 mm šírky 1 - 3 mm s priemerom diery 16 resp. 22,2 mm. Uvedené kotúče sú určené len pre rezanie,to znamená,že pri použití nesmie dôjsť k bočnému namáhaniu kotúča.

  Brúsne kotúče pre ručné uhlové brúsky

  Jedná sa o kotúče o priemere 100 až 230 mm šírky 4 -10 mm, s priemerom diery 16 resp. 22,2 mm. Kotúče sú určené k brúseniu,je dovolené pracovať pod uhlom sklonu kotúča k brúsenému predmetu, ktorý by nemal byť menší než 30 stupňov.

  Rezné kotúče pre stacionárne rezné stoje

  Jedná sa o kotúče o priemere 250 až 400 mm šírky 3 - 4 mm s priemerom diery 25,4 a 32 mm, prípadne väčším podľa typu stroja. Kotúče sú určené len pre rezanie na strojoch k tomu určených pridodržaní všetkých podmienok bezpečnosti práce. Pri použití nesmie dôjsť k bočnému namáhaniu.

  Rezné kotúče pre ručne vedené stroje

  Jedná sa o kotúče o priemere 300 až 400 mm šírky 3.5 - 4 mm s priemerom diery 20, 22.20, a 25,4 mm. Sú používané na strojoch obvykle s benzínovým motorom a sú určené len na rezanie. Sú konštruované tak, aby odolávali určitému bočnému namáhaniu ku ktorému vzhľadom k charakteru použitia môže prísť. Sú určené len na rezanie.

  Všeobecne

  Všetky druhy brúsnych a rezných kotúčov môžu byť používané výhradne na strojoch pre ktoré sú určené. Uživateľ musí byť o ich používaní a prevádzke poučený,nasadiť na stroj môže len bezchybný výrobok na ktorom nesmie prevádzať žiadné úpravy. Uživateľ je povinný dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy, neprekračovať pracovnú obvodovú rýchlosť uvedenú na výrobku,používať ochranné pomôcky. Je povinný zoznámiť sa a dodržiavať návod k obsluhe stroja.

  Všetky uvedené výrobky sú označené charakteristikou z hľadiska ich účelu použitia. Obvykle platí:

  • C ( CS ) - pre brúsenie alebo rezanie kameňa,nekovových materiálov,farebných kovov
  • A ( AS ) - pre brúsenie alebo rezanie ocele

  Odlišné oznaečnie majú brúsné a rezné kotúče diamantové. V prípade pchybnosti je potrebné vyžiadať si podrobnejšie informácie. Pri používaní týchto kotúčov je potrebné okrem iného dodržiavať směr otáčania podľa označenia na výrobku.

  V prípade akýchkoľvek nejasností je potrebné vyžiadať si podrobnejšie informácie od predajcu alebo jeho dodavateľa. Výrobcovia uvedených výrobkov majú certifikát podľa ISO 9001-2.

  Na výrobky bolo vydané prehlásenie o zhode podľa zákona 264/99Zb §12 odst. 4a s využitím §21 odstavec 7 uvedeného zákona.

Nahoru

Tento web využíva cookies

Tento web používa cookies na Poskytovanie Služieb, personalizáciu reklám a sledovania návštevnosti Súbory cookie. Používaním tohto webu s ich využitím Súhlasíte. Viac informácií

Nastavenie cookies

Vaše súkromie je dôležité. Môžete si vybrať z nastavenia cookies nižšie. Viac informácií